Друга актуална неофициална информация

Юни 2014 г.:

 • Мнениеот bdz43r » Сря Юни 25, 2014 11:06 am
 • ВЛАК 8632 /БДЖ-ПП/ С 4 ВАГОНА 173 ТОНА ЛОКОМОТИВ 44-138 ЗАЕ МЕЖДУГАРИЕТО ТУЛОВО-ЗМЕЙОВО ОТ 20.32 ДО 21.08 + 18 МИНУТИ ПО НАДВИСНАЛИ КЛОНИ ВЪРХУ КОНТАКТНАТА МРЕЖА.
 • ВЛАК 30562 /ДБШ/ С 27 ВАГОНА 2800 ТОНА ЛОКОМОТИВИ 92-025/НАЧЕЛО/ И 86-012/ВЛАКОВ/ ЗАЕ МЕЖДУГАРИЕТО САХРАНЕ-ТЪЖА ОТ 21.55 ДО 22.51 +44 МИНУТИ / ОТ 21.56 ДО 22.10 ЛИПСВА НА НАПРЕЖЕНИЕ В КОНТАКТНА МРЕЖА ОТ КАЗАНЛЪК ДО ТЪЖА И ОТ 22.10 ДО 22.30 ЛИПСВА НА НАПРЕЖЕНИЕ В КОНТАКТНА МРЕЖА ОТ САХРАНЕ ДО ТЪЖА ПО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПАДНАЛИ КЛОНИ ВЪРХУ ПОКРИВА НА ЛОКОМОТИВ 86-012/. ПО ТАЗИ ПРИЧИНА ЗАКЪСНЯХА ВЛАКОВЕ: 30603 /БДЖ-ТП/ +18 МИН. 30583/БЖК-АД/ +10 МИН.
 • ПОРАДИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО В КОНТАКТНА МРЕЖА ВСЛЕДСТВИЕ НА СИЛНА БУРЯ, Е ПРЕУСТАНОВЕНО ДВИЖЕНИЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ В МЕЖДУГАРИЕТО РУСЕ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА-РУСЕ ЗАПАД ОТ 19.05 ДО 21.45. ИЗПРАТЕН ДМ 28 И Е РАЗРЕШЕН АВАРИЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОЗОРЕЦ ОТ 20.34 ДО 21.45 /ПАДНАЛИ КЛОНИ ВЪРХУ КОНТАКТНА МРЕЖА ОТ КМ. 114 ДО КМ. 115.ЗАКЪСНЕЛИ ВЛАКОВЕ НЯМА. ПО ТАЗИ ПРИЧИНА ГАРА РУСЕ ЗАПАД Е ЗАКРИТА НА 22.10 +10 МИН.
 • ПОРАДИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО В КОНТАКТНА МРЕЖА В СЛЕДСТВИЕ НА СИЛНА БУРЯ /СКЪСАНО НОСЕЩО ВЪЖЕ И КОНТАКТЕН ПРОВОДНИК В МЕЖДУСТЪЛБИЕ 118-119 ОТ ПАДНАЛО ДЪРВО ВЪРХУ КОНТАКТНАТА МРЕЖА/ Е ПРЕУСТАНОВЕНО ДВИЖЕНИЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ В МЕЖДУГАРИЕТО САМУИЛ-РАЗГРАД ОТ 19.34 ДО 02.24 ИЗПРАТЕН Е ДМ 28 И Е РАЗРЕШЕН АВАРИЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОЗОРЕЦ САМУИЛ-РАЗГРАД ОТ 20.31 ДО 02.24 С ПРЕДПИСАНИЕ ВЛАКОВЕТЕ ДА СЕ ДВИЖАТ СЪС СВАЛЕНИ ТОКОСНЕМАТЕЛИ ОТ КМ. 72+100 ДО КМ. 72+400 /ФРОНТ 300 М./, МЯСТОТО Е СИГНАЛИЗИРАНО. ПО ТАЗИ ПРИЧИНА БЯХА ОТМЕНЕНИ ВЛАКОВЕ 9622/40308 /БДЖ-ПП/ САМУИЛ-РУСЕ-РУСЕ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА И ЗАКЪСНЯХА СЛЕДНИТЕ ВЛАКОВЕ:90205 /БДЖ-ПП/ +421 МИН. 1180 /БДЖ-ПП/ +267 МИН. 9646 /БДЖ-ПП/ +336 МИН. 90611 /БДЖ-ТП/+ 155 МИН. 41524 /БДЖ-ТП/ +158 МИН. 91104 /БДЖ-ПП/ +407 МИН. 40631 /РКА/ +77 МИН. ПОРАДИ НАРУШЕН ГДВ ГАРИТЕ ПО 9-ТА ЛИНИЯ НЕ СА ЗАКРИВАНИ ЗА СЛУЖБА ДВИЖЕНИЕ.
 • ОТ 21.02 ДО 21.30 ЛИПСВА НАПРЕЖЕНИЕ В КАНТАКТНА МРЕЖА ОТ ГАРА ЧИРПАН ДО ГАРА БЕЛОЗЕМ И ОТ 21.30 ДО 00.17 ЛИПСВА НАПРЕЖЕНИЕ В КОНТАКТНА МРЕЖА В ГАРА ЧИРПАН ПО ПАДНАЛО ДЪРВО ВЪРХУ 12 СТРЕЛКА ГАРА ЧИРПАН НАНЕСЛО ПОВРЕДИ ВЪРХУ КОНТАКТНАТА МРЕЖА. РАЗРЕШЕН АВАРИЕН ПРОЗОРЕЦ ОТ 22.07 ДО 00.19 ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЪРВОТО И ПОВРЕДАТА ПО КОНТАКТНАТА МРЕЖА. ПО ТАЗИ ПРИЧИНА ЗАКЪСНЯХА ВЛАКОВЕ:8641/БДЖ-ПП/ ГАРА ЧЕРНА ГОРА + 133 МИН. 8637/БДЖ-ПП/ ГАРА ОРИЗОВО + 66 МИН. 80604/БДЖ-ТП/ ГАРА ЧИРПАН +241 МИН.
 • ОТ 21.07 ДО 01.33 ЛИПСВА НАПРЕЖЕНИЕ В КОНТАКТНАТА МРЕЖА ОТ НЕУТРАЛНА СТАВКА ДИМИТРОВГРАД ДО НЕУТРАЛНА СТАВКА МИХАЙЛОВО. ОТ 21.50 ДО 22.30 ЛИПСВА НАПРЕЖЕНИЕ В КОНТАКТНАТА МРЕЖА ОТ ГАРА ДИМИТРОВГРАД СЕВЕР ДО ГАРА МЕРИЧЛЕРИ. ОТ 22.30 ДО 22.44 ЛИПСВА НАПРЕЖЕНИЕ В КОНТАКТНАТА МРЕЖА В ГАРА МЕРИЧЛЕРИ. ОТ 22.44 ДО 01.33 ЛИПСВА НАПРЕЖЕНИЕ В КОНТАКТНАТА МРЕЖА ОТ ГАРА МЕРИЧЛЕРИ ДО НЕУТРАЛНА СТАВКА МИХАЙЛОВО. РАЗРЕШЕН АВАРИЕН ПРОЗОРЕЦ ОТ 00.27 ДО 01.41 ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДАТА. ПО ТАЗИ ПРИЧИНА ЗАКЪСНЯ ВЛАК 40640/БДЖ-ТП/ В ГАРА МЕРИЧЛЕРИ+30 МИНУТИ.
 • ВЛАК 48505 /БДЖ-ТП/ С 25 ВАГОНА 1847 ТОНА С ЛОКОМОТИВИ 4610/ВЛАКОВ/ И 43-511 /НАЧЕЛО/ И 43-519/НАОПАШКА/ ЗАЕ МЕЖДУГАРИЕТО ТУЛОВО-ЗМЕЙОВО ОТ 22.32 ДО 23.58+67 МИНУТИ И СЕ ВЪРНА В ГАРА ТУЛОВО КЪДЕТО ПРЕСТОЯ ОТ 23.58 ДО 3.33+234 МИН. ПО НАДВИСНАЛИ КЛОНИ ВЪРХУ КОНТАКТНАТА МРЕЖА. РАЗРЕШЕН АВАРИЕН ПРОЗОРЕЦ ОТ 00.35 ДО 01.40 ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КЛОНИ ОТ КОНТАКТНАТА МРЕЖА.ПО ТАЗИ ПРИЧИНА ЗАКЪСНЯХА ВЛАКОВЕ:8626/БДЖ-ПП/ГАРА ТУЛОВО+44 МИН.
 • ОТ 18.50 ДО 21.50 ЛИПСВА НАПРЕЖЕНИЕ В ‘КМ’ ПОРАДИ ПАДНАЛО ДЪРВО ВЪРЖУ КОНТАКТНАТА МРЕЖА НА КМ 27+675 В МЕЖДУГАРИЕТО ДРАГИЧЕВО-ПЕРНИК РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА. РАЗРЕШЕН АВАРИЕН ПРОЗОРЕЦ НА ДМ 15 ОТ 20.04 ДО 22.06 ЗА ОТКРИВАНЕ НА ГАБАРИТ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДАТА ПО ‘КМ’. ПО ТАЗИ ПРИЧИНА ЗАКЪСНЯХА ВЛАКОВЕ: ВЛАК 50235 /БДЖ-ПП/ +195 МИН. ВЛАК 6622 /БДЖ-ПП/ +130 МИН. ВЛАК 50120 /БДЖ-ПП/ +181 МИН. ВЛАК 5633 /БДЖ-ПП/ +193 МИН. ВЛАК 50225 /БДЖ-ПП/ +25 МИН. ВЛАК 50224 /БДЖ-ПП/ +127 МИН. БЯХА ОТМЕНЕНИ ВЛАКОВЕ :ВЛАК 50219 /БДЖ-ПП/ ДО-ПР, ВЛАК 50222 /БДЖ-ПП/ ПР-ДО, ВЛАК 50226 /БДЖ-ПП/ ПР-СФ, ВЛАК 50221 /БДЖ-ПП/ СФ-ПР И БЯХА ОТКЛОНЕНИ ВЛАКОВЕ: ВЛАК 5624 /БДЖ-ПП/ РД-РН-ВУ-СФ И ВЛАК 5625 /БДЖ-ПП/ СФ-РН-РД.
 • ОТ 18.38 ДО 22.30 ЛИПСВА НАПРЕЖЕНИЕ В ‘КМ’ В МЕЖДУГАРИЕТА БОВ-ЛАКАТНИК-РП’ЛЕВИЩЕ’ ПЪТ НР.1 И ПЪРВА СЕКЦИЯ НА ГАРА ЛАКАТНИК,
 • ПОРАДИ ПАДНАЛИ ДЪРВЕТА ВЪРХУ ‘КМ’ НА КМ 47+300. РАЗРЕШЕН АВАРИЕН ПРОЗОРЕЦ НА ДМ 33 И СМ 28 ОТ 19.55 ДО 22.30 В МЕЖДУГАРИЯТА
 • Б-ЛК-ЛВ-ЕЛ ПЪТ НР.1 ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГАБАРИТА ЗА ‘КМ’. НА 22.00 Е ПОДАДЕНО НАПРЕЖЕНИЕ БОВ-ЛАКАТНИК ПЪТ НР.1 И ПЪРВА СЕКЦИЯ НА ЛАКАТНИК. ПО ТАЗИ ПРИЧИНА ЗАКЪСНЯХА ВЛАКОВЕ:ВЛАК 2641 /БДЖ-ПП/ +210 МИН. ВЛАК 20105 /БДЖ-ПП/ +213 МИН. ВЛАК 382 /БДЖ-ПП/ +196 МИН. ВЛАК 7630 /БДЖ-ПП/ +126 МИН. ВЛАК 2627 /БДЖ-ПП/ +40 МИН. ВЛАК 20205 /БДЖ-ПП/ +123 МИН. ВЛАК 20207 /БДЖ-ПП/ + 63 МИН. ВЛАК 20229 /БДЖ-ПП/ +323 МИН. ВЛАК 20613 /БДЖ-ПП/ +380 МИН. ВЛАК 20693/БДЖ-ТП/ + 110 МИН.
 • ВЛАК 30156 /БДЖ-ПП/ В СЪСТАВ 3 ВАГОНА 122 ТОНА ЛОКОМОТИВ 43-556 ЗАЕ МЕЖДУГАРИЕТО ДЪСКОТНА-РП ЛЮЛЯКОВО ОТ 20.34 ДО 21.00 ПОРАДИ ЛИПСА НА НАПРЖЕНИЕ В КОНТАКТНА МРЕЖА./ПОРАДИ СИЛЕН ВЯТЪР, КЛОНИ В БЛИЗОСТ ДО КОНТАКТНА МРЕЖА /ЗАЗЕМЯВАТ/.
 • ВЛАК 20228 /БДЖ-ПП/ С ЕМВ 31-17 ЗАЕ МЕЖДУГАРИЕТО ЛАКАТНИК-БОВ ПЪТ 2 ОТ 18.35 ДО 23.44+309 МИН. И СЕ ВЪРНА ОБРАТНО В ЛАКАТНИК ПО СЧУПЕН ИЗОЛАТОР НА ‘КМ’/ОТ ГРЪМОТЕВИЧНА БУРЯ/, КОЙТО СЧУПВА ПРЕДНОТО СТЪКЛО НА ЕМВ. РАЗРЕШЕН АВАРИЕН ПРОЗОРЕЦ НА ДМ 33 ОТ 22.00 ДО 23.30 ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДАТА. ПО ТАЗИ ПРИЧИНА ЗАКЪСНЯХА ВЛАКОВЕ: ВЛАК 2614/БДЖ-ПП/+196 МИН., ВЛАК 7625/БДЖ-ПП/+125 МИН., ВЛАК 461/БДЖ-ПП/+145 МИН., ВЛАК 20208/БДЖ-ПП/+280 МИН., ВЛ.20612/БДЖ-ТП/+84 МИН.

Май 2014 г.:

 • Непрочетено мнениеот жпр » Нед Май 11, 2014 10:07 pm
 • От R= 12.00 днес гарите СП – ПЗК по път № 2 са на телефонен способ – по отрязан и откраднат около 5 м магистрален кабел от неизвестни лица…
 • От 03.06.2014 г. до 14.12.2014 г. предстои пълно прекъсване на влаковото движение в участъка Димитровград – Симеоновград. Пътниците от влаковете в прекъснатия участък ще се отвозват с автобуси. Товарните влакове ще се отклоняват през гара Стара Загора.
 • От 03.06.2014 г. до 03.08.2014 г. предстои пълно прекъсване на влаковото движение в междугарието Ябълково – Димитровград. Пътниците от влаковете в прекъснатия участък ще се отвозват с автобуси
 • От 03.07.2014 г. до 03.10.2014 г. предстои пълно прекъсване на влаковото движение в участъка Димитровград – Хасково. Пътниците от влаковете в участъка Димитровград – Хасково – Момчилград ще се отвозват с автобуси. Няма алтернативен маршрут за товарното движение.
 • От 03.08.2014 г. до 03.09.2014 г. предстои пълно прекъсване на влаковото движение в междугарието Димитровград – Димитровград север /включително коловоза за Каолин/. Пътниците от влаковете в прекъснатия участък ще се отвозват с автобуси. Товарното движение между Димитровград и Стара Загора ще може да се осъществи по маршрут Димитровград – Пловдив разпределителна – Стара Загора

Април 2014 г.:

 • :arrow: Yordan Tsirov‎ в Подвижен Железопътен Състав /ПЖС/
 • Нещо интересно за снимащите
 • Атракционно пътуване на 29.04.2014 год. се назначават ТСВ № 10391 София – Пловдив
 • Състав на влака:
  Локомотив: 46.000
  Състав: парен лок.01.23,1R,4 спец.вагона,парен лок.05.01
  Парните локомотиви са в неработно състояние с пълна локомотивна бригада
  Брутна тежина – 650 тона
  Спирачен процент: 76 %
 • ТСВ 10391 БДЖ-П 76% лок.46 29.04
  –––––––––––––
  СОФИЯ – : – – 09:00
  75 ПОДУЯНЕ ПЪТН. 9 : – – :09 път 2
  80 ИСКЪР 6 : – – :15 10932
  КАЗИЧЕНЕ 4 : – – :19
  ЕЛИН ПЕЛИН 7 : – – :26
  побит камък 5 : – – :31
  65 ВАКАРЕЛ 9 : – – :40
  80 ВЕРИНСКО РП 7 : – – :47
  ИХТИМАН 7 09:54 22 10:16
  немирово 8 : – – :24
  60 КОСТЕНЕЦ 9 10:33 16 :49 10702
  сестримо 12 : – – 11:01
  80 БЕЛОВО 7 : – – :08
  СЕПТЕМВРИ 10 11:18 155 13:53 46870 16105 път 2
  60 ПАЗАРДЖИК 18 14:11 8 14:19 8610
  ОГНЯНОВО 12 :31 13 :44 10114
  СТАМБОЛИЙСКИ 12 : – – :56 път 2
  ТОДОР КАБЛЕШКОВ 10 : – – 15:06 път 2
  ПЛОВДИВ 12 15:18 – : –
 • Мнениеот Saruman » Пет Апр 11, 2014 9:59 pm
 • Часовете на влакът Солун-София-Солун от 01.06.2014 г. ще са Солун 07:00 часа – София 14:00 часа, София 15:20 часа – Солун 22:20 часа. От Солун в 23:00 часа има влак за Атина. Състава ще е един наш вагон и един гръцки. Цена еднопосочен 17.8 евро, двупосочен 36.4 евро. При покупка 15 дни по рано 25 евро.
 • В същото време Гърците ще възстановят и влака за Македония.
 • Данните са от гръцки новинарски сайт.
 • Мнениеот railjet » Чет Апр 10, 2014 12:35 pm
 • От 01.06 се връща едно от забравените чифтета Солун-София-Солун. Пристига в Сф 14:00 и отпътува обратно в 15:00.
 • Мнениеот bdz43r » Пон Фев 10, 2014 2:20 pm
 • Считано от 06:00 на 10.02.2014 г досегашната гара Подуяне-разпределителна става Подуяне (Пд), а досегашната гара Подуяне става Подуяне-пътническа (Пдп).