Публикувано : пн, апр 20th, 2015

В ДП НКЖИ бе подписан договор по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин – София”

Share This
Tags
В ДП НКЖИ бе подписан договор за „Оценка на съответствието със съществуващите изисквания към строежите на техническия проект“ по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин – София”, съобщават от пресцентъра на компанията.

Днес, 20.04.2015 г., в сградата на ДП НКЖИ, беше подписан договор за „Оценка на съответствието със съществуващите изисквания към строежите на техническия проект“ по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин – София”: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин – Медковец”.

Договорът е на стойност 346 200 лева, без ДДС, а срокът за изпълнение – 16 месеца. Изпълнител е ЕТ„Ел Транс Инженеринг – ВМ“.

Основни цели при реализирането на проекта са постигане на проектна готовност за модернизацията на железопътната линия Видин – София, в железопътния участък Видин – Медковец, и подготовка на следваща фаза (технически проект) на железопътните участъци Медковец – Руска Бяла и Руска Бяла – Столник.
С оптимизирането на параметрите и стойностите на проекта, ще бъдат актуализирани резултатите от извършените вече предпроектни проучвания и идеен проект на модернизацията на жп линията Видин – София и ще бъдат изпълнени всички дейности свързани с подготовката на жп участъка Видин – Медковец до фаза „зрял проект”.

Проект „Актуализация на идеен проект и подготовка за строителство на железопътен участък Видин – Медковец по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин – София”: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин – Медковец” се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Напишете коментар

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

В ДП НКЖИ бе подписан договор по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин – София”