Публикувано : пт, яну 30th, 2015

В НКЖИ подписаха договори за подготовка за строителство на железопътен участък Видин – Медковец

Share This
Tags

В НКЖИ подписаха договорите за aктуализация на идеен проект и подготовка за строителство на железопътен участък Видин – Медковец по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин – София”

Днес, 30.01.2015 г. в сградата на ДП НКЖИ бяха подписани договорите по проект „Актуализация на идеен проект и подготовка за строителство на железопътен участък Видин – Медковец по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин – София”: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин – Медковец”, по обособени позиции:

Обособена позиция 1 – Актуализацияи оптимизация на идеен проект за железопътни участъци Видин – Медковец и Медковец – Руска Бяла, Руска Бяла – Столник;

Обособена позиция 2 – Актуализация на идеен проект и изработване на Подробен устройствен план (ПУП), План за регулация и застрояване (ПРЗ) и Парцеларен план (ПП) и технически проект за жп участък Видин-Медковец.

Изпълнител по обособена позиция 1 е „Вектор Бул“ ООД, а договорът е на стойност 1 млн. лева без ДДС. Обособена позиция 2 ще се изпълнява от Обединение СЕ 22, като стойността на договора е 8 840 000 лева без ДДС.

Срокът за изпълнение на всеки от двата договора е 15 месеца.

 Основни цели при реализирането на проекта са постигане на проектна готовност за строителство на модернизацията на железопътната линия Видин – София в железопътния участък Видин – Медковец и подготовка на следваща фаза (технически проект) на железопътните участъци Медковец – Руска Бяла и Руска Бяла – Столник.

Чрез оптимизиране на параметрите и стойностите на проекта, ще бъдат актуализирани резултатите от извършените вече предпроектни проучвания и идеен проект на модернизацията на железопътната линия Видин – София и ще бъдат изпълнени всички дейности свързани с подготовката на жп участъка Видин – Медковец до фаза „зрял проект”.

 Проект „Актуализация на идеен проект и подготовка за строителство на железопътен участък Видин – Медковец по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин – София”: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин – Медковец” се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Напишете коментар

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

В НКЖИ подписаха договори за подготовка за строителство на железопътен участък Видин – Медковец