Публикувано : пт, окт 31st, 2014

Отвориха ценовите оферти за „Актуализация на идеен проект и подготовка за строителство на железопътен участък Видин-Медковец“

Share This
Tags

Отвориха ценовите оферти за „Актуализация на идеен проект и подготовка за строителство на железопътен участък Видин-Медковец“ по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София”, съобщават от пресцентъра на НКЖИ.

Днес, 31.10.2014 г., в сградата ДП НКЖИ комисия за разглеждане, оценка и класиране  отвори ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Актуализация на идеен проект и подготовка за строителство на железопътен участък Видин-Медковец по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София”: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец”, по обособени позиции

Допуснатите участници и техните оферти, по реда на подаване на документите за участие в процедурата, са както следва:

 1. „Вектор Бул“ ООД, гр. София, Позиция 1

Предложена цена: 1 000 000 лева без ДДС

 2. Обединение СЕ -22, гр. София, Позиция 2

Предложена цена: 8 840 000 лева без ДДС

 3. Консорциум „Ню Ай Еф“, гр. София, Позиция 1 и Позиция 2

Предложена цена Позиция 1: 1 325 450 лева без ДДС

Предложена цена Позиция 2: 7 423 836 лева без ДДС

Проектът се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

 

Инвестиционният проект „Модернизация на железопътната линия Видин-София” предвижда изграждане на железопътна линия, която да обслужва населението, вътрешния и международния товарен трафик. Проектът ще осигури оперативна съвместимост на инфраструктурата, оборудването, системите за управление, експлоатация и безопасност, както и свързаност с европейските жп мрежи чрез прилагането на унифицирани стандарти.

Основни цели при реализирането на настоящата обществена поръчка са постигане на проектна готовност за строителство на модернизацията на железопътната линия Видин-София в железопътния участък Видин-Медковец и подготовка в следваща фаза (технически проект) на железопътните участъци Медковец-Руска Бяла и Руска Бяла-Столник.

Чрез оптимизиране на параметрите и стойностите на проекта, ще бъдат актуализирани резултатите от извършените вече предпроектни проучвания и идеен проект на модернизацията на железопътната линия Видин-София и ще бъдат изпълнени всички дейности свързани с подготовката на жп участъка Видин-Медковец до фаза „зрял проект”.

Предстои да бъдат извършени следните основните дейности:

  1. Актуализация на идейния проект и оптимизация на разходите за железопътен участък Видин-Медковец
  2. Актуализация и оптимизация на идеен проект за железопътни участъци Медковец-Руска Бяла и Руска Бяла-Столник
  3. Изготвяне на технически проект за елементите на железопътната инфраструктура по протежение на железопътен участък Видин-Медковец
  4. Изготвяне на технически паспорти на съществуващите сгради и съоръжения в обхвата на железопътен участък Видин-Медковец
  5. Промяна на предназначението на земята и подготовка за отчуждителни процедури за железопътен участък Видин-Медковец

Напишете коментар

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Отвориха ценовите оферти за „Актуализация на идеен проект и подготовка за строителство на железопътен участък Видин-Медковец“