Публикувано : чт, сеп 25th, 2014

В НКЖИ отвориха ценовите оферти във връзка с ОВОС на проекта за жп линията Видин-София

Share This
Tags

В НКЖИ отвориха ценовите оферти за Допълнение на ОВОС по проект „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин-София: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец“ по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София”, съобщиха от НКЖИ.

Днес, 25.09.2014 г., в сградата на ДП НКЖИ комисия за разглеждане, оценка и класиране  отвори ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Допълнение на ОВОС по проект „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин-София: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец“.

 Допуснатите участници и техните оферти, по реда на подаване на документите за участие в процедурата, са както следва:

  1. ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД

Предложена цена: 94 370 лева без ДДС

 Проектът се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

  Инвестиционният проект „Модернизация на железопътната линия Видин-София” предвижда изграждане на железопътна линия, която да обслужва населението, вътрешния и международния товарен трафик. Проектът ще осигури оперативна съвместимост на инфраструктурата, оборудването, системите за управление, експлоатация и безопасност, както и свързаност с европейските жп мрежи чрез прилагането на унифицирани стандарти.

 Изготвянето на допълнение на ОВОС  включва следните  дейности:

  • Осигуряване на консултантски услуги за спазване на постановените в Решение         № 1-1/2012г. по ОВОС условия при актуализацията на проекта;
  • Изготвяне на необходимите документи за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения в резултат на актуализацията на проекта, при възникване на такава необходимост;
  • Изготвяне на необходимите документи за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони в резултат на актуализацията на проекта, при възникване на такава необходимост;
  • Изготвяне на необходимите документи за извършване на екологична оценка на план или програма в резултат на актуализацията на проекта, при възникване на такава необходимост.

Напишете коментар

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

В НКЖИ отвориха ценовите оферти във връзка с ОВОС на проекта за жп линията Видин-София