Публикувано : ср, сеп 3rd, 2014

В НКЖИ отвориха ценови оферти във връзка с проектиране на строителството на Видин-София

Share This
Tags

Днес, 03.09.2014 г., в сградата ДП НКЖИ комисия за разглеждане, оценка и класиране отвори ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на техническия проект по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец”.

Допуснатите участници и техните оферти, по реда на подаване на документите за участие в процедурата, са както следва:

1.    Обединение „Рубикон – КИГ“
Предложена цена: 393 939 лева без ДДС

2.    Инфра – Пътконсулт“
Предложена цена: 419 000 лева без ДДС

3.    ЕТ „Ел транс инженеринг – ВМ”
Предложена цена: 346 200 лева без ДДС

Проектът се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Инвестиционният проект „Модернизация на железопътната линия Видин-София” предвижда изграждане на железопътна линия, която да обслужва населението, вътрешния и международния товарен трафик. Проектът ще осигури оперативна съвместимост на инфраструктурата, оборудването, системите за управление, експлоатация и безопасност, както и свързаност с европейските жп мрежи чрез прилагането на унифицирани стандарти.
Резултатите, които трябва да бъдат постигнати от изпълнението на договора за „Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на техническия проект“ по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец” са:
1) Изготвени план за качество и план за управление на риска;
2) Извършена експертна оценка по разработки по обособени позиции;
3) Изготвена оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на изготвените идеен и технически проекти за всички елементи на железопътната инфраструктура и Комплексни доклади;
4) Съгласувани и одобрени идеен и технически проекти.
Изпълнението на обществената поръчка е пряко свързано с договорите за проектиране на „Актуализация на идеен проект и подготовка за строителство на проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец”, по обособени позиции.

Напишете коментар

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

В НКЖИ отвориха ценови оферти във връзка с проектиране на строителството на Видин-София