Проекти по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013

Проекти за строителство, които са изпълнени или се изпълняват в момента:

Проект „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив – част от Транс-европейската железопътна мрежа“

Проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив – Бургас“

Проект „Електрификация и реконструкция на железопътната линия Пловдив – Свиленград по коридори IV и IX, фаза 2: Първомай – Свиленград”

Проект „Електрификация и реконструкция на железопътна линия Свиленград – турска граница“

Проект „Рехабилитация на гаров комплекс централна гара София”, „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа”, „Преустройство и саниране на приемно здание Пазарджик – II-ри етап”

 Проекти за техническа помощ за подготовка на проекти:

Проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа”

Проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: железопътни участъци Видин-Медковец и Медковец-Руска Бяла”