Месечен график за превеждане на заплатите в ДП НКЖИ

Месец февруари, 2019 г.:

12.02.2019 г. – аванс за м. февруари;

26.02.2019 г. – заплата за м. януари.