Месечен график за превеждане на заплатите в ДП НКЖИ

Месец април, 2019 г.:

11.04.2019 г. – аванс за м. април;

24.04.2019 г. – заплата и ваучери за м. март.