Месечен график за превеждане на заплатите в ДП НКЖИ

Месец август, 2018 г.:

10.08.2018 г. – аванс за м. aвгуст;

20.08.2018 г. – ваучери за храна за м. юли

27.08.2018 г. – заплата за м. юли.