Месечен график за превеждане на заплатите в ДП НКЖИ

Месец май, 2018 г.:

10.05.2018 г. – аванс за м. май;

21.05.2018 г. – ваучери за храна за м. април.

28.05.2018 г. – заплата за м. април.