Месечен график за превеждане на заплатите в ДП НКЖИ

Месец октомври, 2018 г.:

11.10.2018 г. – аванс за м. октомври;

19.10.2018 г. – ваучери за храна за м. септември;

25.10.2018 г. – заплата за м. септември.