Отвориха ценовите оферти на обществена поръчка за избор на строителен надзор за железопътната линия София – Елин Пелин

Share This
Tags

На 11.11.2016 г., в сградата на ДП НКЖИ комисия за разглеждане, оценка и класиране отвори ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите съгласно ЗУТ, изготвяне на комплексен доклад и строителен надзор по време на строителството за модернизация на железопътната линия София-Пловдив: железопътен участък София-Елин Пелин, част от проект „Модернизация на жп линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември“.

sofia-elinpelinДопуснатите участници и техните оферти, по реда на подаване на документите за участие в процедурата, са както следва:

1. ФЕТ ДЗЗД
    Предложена цена: 3 900 000 лв. без ДДС

2.  ОБЕДИНЕНИЕ СУПЕРВИЗИЯ СОФИЯ – ЕЛИН ПЕЛИН
     Предложена цена: 3 150 000 лв. без ДДС

3.  ОБЕДИНЕНИЕ „РУБИКОН КИГ АДТ“
     Предложена цена: 3 980 000 лв. без ДДС

4.  ТЕХНИКА И ПРОЕКТИ АД
      Предложена цена: 4 841 797 лв. без ДДС

5. ЕЖИС ЕТП АЙСИДЖИ ДЗЗД
    Предложена цена:  4 470 000 лв. без ДДС

Модернизация на жп участък София – Елин Пелин, част от проект „Модернизация на жп линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“ се осъществява с 85% съфинансиране от Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

Напишете коментар

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Отвориха ценовите оферти на обществена поръчка за избор на строителен надзор за железопътната линия София – Елин Пелин