Публикувано : пт, ное 27th, 2015

НКЖИ представи техническия проект за проектиране и строителство на железопътната линия Видин – София

Share This
Tags

Днес, 27.11.2015 г., в хотел „Анел“, беше представен проект „Проектиране на строителството  на железопътната линия Видин – София: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец”.

Събитието бе открито от Мария Чакърова – директор на Дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“ в ДП НКЖИ. Участие в пресконференцията взеха експерти от НКЖИ, изпълнителите по двете обособени позиции на проекта, представители на общините, попадащи в обхвата на проекта, и др.

Проектът предвижда изграждане на железопътна магистрала, която да обслужва населението, вътрешния и международния пътнически и товарен трафик. Специфична цел при неговото реализиране е постигане на проектна готовност за модернизация на железопътната линия Видин-София (в железопътния участък Видин-Медковец), както и подготовка на техническите проекти на железопътните участъци Медковец-Руска Бяла и Руска Бяла-Столник.

Проектът се изпълнява по две обособени позиции:

  • Позиция 1: Актуализация и оптимизация на идеен проект за железопътни участъци Медковец-Руска Бяла и Руска Бяла-Столник
  • Позиция 2: Актуализация на идеен проект и изработване на ПУП и технически проект за жп участък Видин-Медковец

Изпълнител по обособена позиция 1 е „Вектор – Бул“ ООД, а по обособена позиция 2 –  Обединение СЕ-22. Общата стойност на проекта възлиза на 10 545 860 лева без ДДС.

Проектът се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Напишете коментар

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

НКЖИ представи техническия проект за проектиране и строителство на железопътната линия Видин – София