Публикувано : пт, юли 10th, 2015

Строителството на участъците София-Елин Пелин и Елин Пелин-Ихтиман ще започнат през 2016 година

Share This
Tags

Железопътната линия София -Пловдив е важен елемент от националната и основната Трансевропейска транспортна мрежа и част от основен коридор Ориент Източно -Средиземноморски, съобщава Агенция Фокус. Железопътната линия е сред най-важните жп връзки в страната, с голямо регионално икономическо и стратегическо значение и е разположена на най-пряката връзка между Западна и Централна Европа с Близкия Изток и Азия.
По отношение на техническото проектиране, железопътната линия София -Септември се разделя на три подучастъка. Това са: София – Елин Пелин, с дължина на участъка 22 068 метра; Елин Пелин – Ихтиман – 30 551 метра и Ихтиман – Септември с дължина 44 799 метра. В подучастъците Елин Пелин -Ихтиман и Ихтиман -Септември ще бъдат изградени 13 броя тунели, 25 броя мостове и ще се изградят и реконструират 70 броя водостоци. По целия участък ще бъдат извършени пресичания на две нива с пътни надлези или подлези.
Модернизация на участъка София-Септември има за цел да създаде условия за нарастване на обема на превозваните товари по линията, пренасочването на товари от автомобилния към железопътния превоз. Цели се изграждане на коридор преминаващ през страната, свързващ Европа и Азия с бърз железопътен транспорт.
За да бъдат постигнати изискванията за оперативна съвместимост и за да се осъществи възможността за скорост от 160 км/ч и 120 км/ч, модернизацията изисква излизане от съществуващото трасе.
Модернизацията на железопътната линия София-Септември се разделя на три подучастъка по отношение на техническото проектиране. Подучастъкът София-Елин Пелин е с дължина 22 068,13 метра и е на стойност 67 984 601 евро. Подучастъкът Елин Пелин -Ихтиман е с дължина 30 551 метра и е на стойност 272 170 680 евро и подучастъкът, който е с размер 44 798,55 метра Ихтиман – Септември е на стойност 475 739 613 евро.
За изграждането на новото трасе в подучастъците Елин Пелин – Ихтиман и Ихтиман -Септември, ще се изградят 11 броя тунели, 22 броя мостове. Ще бъдат реконструирани 3 съществуващи моста и ще се изградят 70 броя водостоци. В този участък има 4-ри прелеза в района на гари и 9 прелеза в междугарията. Всички те се предвижда да отпаднат а на тяхно място да се изградят пресечения на две нива с пътни подлези. Договорите са сключени на 30 януари 2015 година и са в процес на изпълнение.

С модернизацията на жп линията София-Пловдив ще бъдат спестени 40 минути от времето за пътуване с влак . Това каза при представянето на проект за получаване на техническа помощ за модернизация на жп линиите в страната Мария Чакърова, шеф на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“ в Национална компания „Железопътна инфраструктура“, цитирана от вестник Стандарт. „Хората в ЕС са направили изчисления, които ние също ползваме, когато доказваме защо трябва да строим железопътни магистрали. 380 хил. пътници годишно ще преминават по това направление“, каза Чакърова. Тя обясни, че времето, което ще се спестява от път, струва на обществото 4,5-5 млн. лв. годишно. „НКЖИ кандидатства директно по механизъм „Свързана Европа“, обясни тя. Мария Чакърова посочи още два проекта, които ще получат финансиране по същия механизъм. „Вторият проект е свързан с направлението към сръбска граница и проект, който ще ни позволи да обменим опит с всички колеги от европейските страни, които ползват европейски фондове, за да повишим нашата квалификация, знания и да видим как те решават проблемите“, каза Мария Чакърова.

От НКЖИ съобщават още, че до края на 2015 г. се очаква да приключи изготвянето на подробен устройствен план (ПУП) и техническите проекти за жп линията София – Септември, след което предстоят процедури за стартиране на  строителните дейности. Това стана ясно по време на публичното събитие за представяне на проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елен Пелин-Септември“. На събитието присъстваха г-жа Мария Чакърова – директор на Дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“ в ДП НКЖИ, г-н Николай Николов – заместник областен управител на област София, кметове на общините, попадащи в обхвата на проекта, представители на ДП НКЖИ и фирмите-изпълнители, представители на средствата за масово осведомяване и други официални лица.

Подготовката на проекта за модернизация на железопътната линия София-Пловдив се реализира чрез договори за изготвяне на ПУП и технически проекти за железопътен участък Елин Пелин-Ихтиман и Ихтиман-Септември. Договорите с предмет „Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември”, по обособени позиции 2 и 3 са сключени на 30.01.2015 г.:

Обособена позиция 2: „Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември” за участък Елин Пелин –  Ихтиман;

Обособена позиция 3: „Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември” за участък Ихтиман – Септември.

Изпълнител по обособена позиция 2 е ДЗЗД „Елих“, а договорът е на стойност 10 230 000 лева, без ДДС. Обособена позиция 3 се изпълнява от Обединение  „ЕЖИС – Евротранспроект“, като стойността на договора е 15 885 000 лева, без ДДС.

Проект „Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември” по проект „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив” се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд (КФ), чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Още по темата

Напишете коментар

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Строителството на участъците София-Елин Пелин и Елин Пелин-Ихтиман ще започнат през 2016 година