Публикувано : пт, юни 19th, 2015

Край Пловдив започва изграждането на първия за страната интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България

Share This
Tags

Край Пловдив започва изграждането на първия за страната интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България. Символичната първа копка направи официално Мария Чакърова, директор на Дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти” към НКЖИ, предаде репортер на Радио „Фокус” – Пловдив, цитирани от Агенция Фокус. Терминалът ще бъде разположен на жп гара Тодор Каблешков, която е част от железопътната магистрала Калотина – запад – София, Пловдив – Димитровград – Свиленград, което е европейски коридор, свързващ Европа и Азия. Проектът има голямо стратегическо и икономическо значение в регионален, национален и общоевропейски аспект. Основната цел при реализирането на проекта е да се постигне подобряване на интермодалността в югоизточния регион на Европейския съюз, чрез създаване на условия за оптимално взаимодействие и интеграция на различните видове транспорт. През последните години интермодалните превози са приоритет на европейската и националната транспортна политика. В тази връзка България, поради географското си положение е кръстопът на основни европейски пътни направления. Основна цел е до 2020 г. да се създаде мрежа от интермодални терминали на територията на страната ни, като първите ще бъдат разположени в големите градски центрове – Пловдив, Русе, София, Варна. Изграждането на интермодален терминал Пловдив е от голяма важност за Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Това е първият интермодален терминал в България, който ще бъде изграден с европейско финансиране. Проектът предвижда върху площ от 71 450 м² да бъдат изградени – терминална площадка за товаро-разтоварни операции на контейнери от вагон на автомобил и обратно, площадка за складиране на контейнерите, площ за повредени контейнери и техника, специални места за хладилни товарни единици, административна сграда за обслужване на клиентите, площи за митнически контрол и митнически склад, зона за обслужване на мобилната техника на терминала, паркинги за товарни и леки автомобили и контролно-пропускателен пункт. Изпълнението на проекта ще спомогне за оптимизация на съществуващата инфраструктура и ще доведе до подобряване на качеството на предоставяните транспортни услуги в региона на град Пловдив. След реализацията на проекта ще бъдат привлечени товари за превоз от автомобилния към железопътния транспорт, ще бъде намалено времето за транспорт на контейнери, ще бъде постигната по-висока сигурност и безопасност на превозите, както и намаляване на трафика по пътищата на България с товарни автомобили. Очаква се подобряване на екологичната обстановка в страната. Развитието в транспортния и логистичен сектори, което се очаква вследствие включването в експлоатация на Интермодален терминал – Пловдив, ще даде сериозен тласък за общото икономическо развитие на регионално и национално ниво. Общата стойност на проекта възлиза на 10 366 989 лева без ДДС и включва разходите по цялостната подготовка и строителство на терминала. Очаква се обектът да бъде въведен в експлоатация в началото на 2016 година. Предвижда се едновременно със строителството на терминала да се работи и по дейностите свързани с избора на оператор за неговата експлоатация, с което се цели избраният оператор да достави необходимото оборудване на терминала, което значително ще ускори влизането му в експлоатация. Проект „Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив“ се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. На церемонията по първа копка присъстваха още ръководителят на екипа за управление на проекта инж. Ивайло Дженев, от страна на НКЖИ, кметът и областният управител на Пловдив, представители на изпълнителя на обекта и други.

Djenev

Напишете коментар

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Край Пловдив започва изграждането на първия за страната интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България