Публикувано : ср, яну 7th, 2015

В НКЖИ беше подписан договор за техническа помощ за изграждане на интермодален терминал Русе

Share This
Tags

Днес, 07.01.2015 г. в сградата на ДП НКЖИ беше подписан договорът по проект „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен Централен район на планиране в България – Русе”.

Изпълнител е Обединение „Дунав”, а договорът е на стойност 3 898 900, 00 лева без ДДС.

Срокът за изпълнение на договора е 12 месеца, като в него са включени дейностите по изготвяне на предпроектни проучвания, чрез които ще бъде определено местоположението на бъдещия интермодален терминал. Ще бъде изготвен идеен проект и стратегия за финансиране, изграждане и функциониране на ИМТ Русе.Изпълнителят следва да извърши и подготовката на отчуждителните процедури, както и да изготви детайлна финансова схема за реализация и последващо опериране на терминала.

По време на подготвителната фаза на проекта ще бъде определена индикативната инвестиционна стойност на проектните и строително-монтажни работи, а изграждането на ИМТ Русе се предвижда да се изпълни в периода 2016 – 2020 г.

Изграждането на интермодален терминал в град Русе е проект, който има голямо стратегическо и икономическо значение в регионален, национален и общо европейски аспект. Основната цел при реализирането на проекта е да се постигне подобряване на интермодалността в югоизточния регион на Европейския съюз, чрез създаване на условия за оптимално взаимодействие и интеграция на различните видове транспорт.
 

Проект „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен Централен район на планиране в България – Русе” се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Напишете коментар

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

В НКЖИ беше подписан договор за техническа помощ за изграждане на интермодален терминал Русе