Публикувано : пн, ное 24th, 2014

В НКЖИ отвориха ценови оферти по проект „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив”

Share This
Tags

В НКЖИ отвориха ценовите оферти за „Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин -Септември”, по обособени позиции”: по проект „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив”

Днес, 24.11.2014 г., в сградата ДП НКЖИ комисия за разглеждане, оценка и класиране  отвори ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин -Септември”, по обособени позиции”:

 Обособена позиция 1 „Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин – Септември” за участък София – Елин Пелин

 Обособен позиция 2: „Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин — Септември” за участък Елин Пелин – Ихтиман

 Обособена позиция 3: „Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин – Септември” за участък Ихтиман – Септември

 Допуснатите участници и техните оферти, по реда на подаване на документите за участие в процедурата, са както следва:

1. Техника и проекти АД (ТИПСА) (ТECNICA Y PROYECTOS SA (TYPSA)),  за Позиция 2

Предложена цена: 9 814 899 лева без ДДС

 2. Хинпроса Инхениерия (GINPROSA INGENIERTA S.L), за Позиция 2

Предложена цена: 8 703 200 лева без ДДС

 3. ДЗЗД „Елих“, за Позиция 2

Предложена цена: 10 230 000 лева без ДДС

 4. Обединение ЕЖИС – Евротранспроект, за Позиция 3

Предложена цена: 15 885 000 лева без ДДС

Проектът се осъществява със съфинансиране от Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Инвестиционният проект „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив” предвижда изграждане на железопътна линия, която да стимулира икономическото развитие на регионално и национално ниво. Проектът ще удовлетвори европейските изисквания за оперативна съвместимост на инфраструктурата, оборудването, системите за управление, експлоатация и безопасност, както и увеличаване на капацитета на железопътната линия и скоростта на движение на влаковете.

Основни цели при реализирането на настоящата обществена поръчка са изготвяне на ПУП и технически проекти за модернизация на железопътната линия София – Пловдив за  жп участъци София – Елин Пелин, Елин Пелин – Ихтиман и Ихтиман – Септември.

Основните дейности, включени в обхвата на всяка от обособените позиции, са както следва:

  • Пълно геодезическо заснемане, геоложки, хидрогеоложки и хидротехнически проучвания;
  • Изготвяне на технически проект, включващ: долно строене, горно строене, контактна мрежа, съоръжения, гарови здания и сгради, пресичания на железопътната линия с други инфраструктури, изготвяне на Технически паспорти на съществуващите сгради, изготвяне на проектни предложения за модернизация на съществуващите съоръжения по трасето;
  • Определяне на местата на шумозаглушителните огради (включително замервания и изчисления), временните пътища, депа за отпадъци и места за складиране на земни маси, съобразени с екологичните изисквания;
  • Изготвяне на ПУП и парцеларни планове;
  • Определяне на площите за отчуждаване и промяна на статута на земята;
  • Подготовка и съгласуване с външни институции на документацията за отчуждителните процедури и промяна статута на земята;
  • Изготвяне на технически спецификации за реализация на строителството.

 

Времетраенето на изпълнението на всеки един от договорите по обособените позиции е 12 месеца. В този срок се включват необходимите периоди за изпълнение на всички дейности по договора, както и периодите за одобрения/становища/ съгласуване.

Напишете коментар

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

В НКЖИ отвориха ценови оферти по проект „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив”