Публикувано : пн, ное 10th, 2014

В НКЖИ отвориха ценовите оферти по проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа”

Share This
Tags

Днес, 10.11.2014 г., в сградата ДП НКЖИ комисия за разглеждане, оценка и класиране  отвори ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътен участък „гара Петърч – гара Драгоман“ за „Модернизация на жп линията София – Драгоман – част от Трансевропейската транспортна мрежа” по проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа“.

Допуснатите участници и техните оферти, по реда на подаване на документите за участие в процедурата, са както следва:

1.    Обединение „ПРОДЕКС-БГ“,
Предложена цена: 1 797 800 лева без ДДС

2.    Консорциум „П.Д. ПРОЕКТ 2014“,
Предложена цена: 1 786 893 лева без ДДС

3.    Консорциум „ НЕТ-ИКюИ-Инфра
Предложена цена: 1 996 260 лева без ДДС

Проектът се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа“ се изпълнява по ОП Транспорт, и включва подготовка на следните проекти:
•    „Модернизация на жп линията София – Драгоман”;
•    „Модернизация на жп линията София – Перник – Радомир”;
•    „Развитие „Развитие на жп възел Бургас”.
•    „Развитие на жп възел София”.
Изпълнението на тези проекти ще подобри обслужването на населението, вътрешния и международния товарен трафик. Проектите ще осигурят оперативна съвместимост на инфраструктурата, оборудването, системите за управление, експлоатация и безопасност, както и свързаност с европейските жп мрежи чрез прилагането на унифицирани стандарти.
Основни цели, които следва да се постигнат с реализирането на настоящата обществена поръчка са постигане на проектна готовност за строителство на железопътен участък Петърч – Драгоман, част от проект „Модернизация на жп линията София – Драгоман” като се извършат всички необходими проучвания на елементите от съществуващата железопътна инфраструктура, които се запазват в обхвата на проекта, изготвят се технически проекти, кадастрални карти и регистри и технически спецификации и приложения за реализация.

Напишете коментар

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

В НКЖИ отвориха ценовите оферти по проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа”