Публикувано : ср, ное 6th, 2013

Статистика за железопътния транспорт през 2012 г.

Share This
Tags

По данни на Националния статистически институт през 2012 г. от товарния железопътен транспорт са превозени 12 469,8 хил.т. товари (в т.ч. вътрешни превози 8953,4 хил.т. и международни превози – 3516,4 хил.т). Спрямо 2011 г. е регистрирано понижение с 1682.2 хил.т., което е намаление с 11.9% на превозените товари спрямо предишната година. За 10-годишния период от 2002 до 2012 г. – понижението е с 6030,2 хил.т., което представлява намаление с 32.6 % на товарите използвали железопътен транспорт за последните 10 години.

През 2012 г. от товарния железопътен транспорт е извършена работа за 2907,6 млн ткм (в т.ч. вътрешни превози – 2011.3 млн пкм и международни превози – 896,3 млн ткм). Спрямо 2011 г. е регистрирано понижение със 383,6 млн ткм, което е намаление с 11,7% на извършената работа спрямо предишната година. За 10-годишния период от 2002 до 2012 г. – понижението е с 1764,8 млн ткм, което представлява намаление с 38.13% на извършената работа от товарния железопътен транспорт за последните 10 години.

Превозени товари и извършена работа от товарния железопътен транспорт през периода 2001-2012 г.

Tovari2001-2012

През 2012 г. са превозени 75875,8 хил. пътници по-малко спрямо 1990 г., което представлява намаление от 74,1 % за 22-годишния период на наблюдение. Извършената работа от пътническия железопътен транспорт през 2012 г. е с 5917 млн пкм по-малко спрямо 1990 г., което е намаление със 75,9% спрямо 1990 г.

Превозени пътници и извършена работа от пътническия железопътен транспорт през периода 1990-2012 г.

Tovari1990-2012

Статистика за железопътния транспорт през 2012 г.