Публикувано : пт, сеп 19th, 2014

ЕК чака предложения за проекти от държавите членки за 11.9 млрд. евро

Share This
Tags

Днес Европейската комисия покани държавите членки да предложат проекти за подобряване на транспортните връзки в Европа. Наличното финансиране от ЕС е в размер на 11,9 млрд. евро. Това е най-голямата сума, отпускана наведнъж за изграждане на транспортна инфраструктура. Страните членки разполагат със срок до 26 февруари 2015 г. да представят своите предложения.

Финансирането ще бъде насочено към 9 главни транспортни коридора, които заедно ще образуват основна транспортна мрежа и ще бъдат икономическия гръбнак на единния пазар (вж. приложената карта). С помощта на финансирането ще се отстранят пречки, ще се променят коренно връзките по направлението изток — запад и ще се рационализират трансграничните транспортни операции в полза на предприятията и гражданите в ЕС.

Заместник-председателят на Комисията Сийм Калас, отговарящ за транспорта, заяви: „Транспортът е от основно значение за ефективността на европейската икономика, затова инвестициите в транспортни връзки с цел стимулиране на икономическото възстановяване са по-важни от всякога. Районите в Европа, които не разполагат с добри транспортни връзки, няма да бележат растеж или да процъфтяват. Държавите членки трябва да се възползват от тази възможност да кандидатстват за финансиране с цел постигане на по-добра свързаност, повишаване на конкурентоспособността и осигуряване на по-удобни и по-бързи пътувания за гражданите и предприятията.“

В рамките на новия Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) финансирането от ЕС в областта на транспорта се увеличи три пъти до 26 млрд. евро за периода 2014 — 2020 г. (в сравнение с 8 млрд. евро за 2007 — 2013 г.). Това е първият транш от новото финансиране в областта на транспорта.

Взети заедно, тези новости — трикратното увеличение на финансирането в областта на транспорта в съчетание с решението средствата да се насочат тясно към 9 главни транспортни коридора — представляват най-радикалната промяна в политиката на ЕС относно транспортната инфраструктура от нейното начало през 80-те години на миналия век.

Новата основна мрежа, която трябва да бъде изградена до 2030 г., ще свързва:

94 главни европейски пристанища с железопътни и пътни връзки;

38 ключови летища с железопътни връзки към големите градове;

15 000 км железопътни линии, модернизирани за висока скорост;

35 трансгранични проекта, насочени към намаляване на пречките.

Средствата ще бъдат отпуснати за най-конкурентните проекти и ще бъдат насочени към 9 главни транспортни коридора в Европа.

Проектите ще получат средства от ЕС, но държавите членки също трябва да участват във финансирането им. Резултатите от процедурата и отпуснатите за проекти средства ще бъдат обявени през лятото на 2015 г.

zx480_2380847

За повече информация:

MEMO/14/525

Механизъм за свързване на Европа (МСЕ): http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/cef_en.htm

Информационен ден за транспорта в рамките на МСЕ: http://inea.ec.europa.eu/en/news__events/events/2014_cef_transport_info_day.htm

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA): http://inea.ec.europa.eu

Напишете коментар

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

ЕК чака предложения за проекти от държавите членки за 11.9 млрд. евро