Публикувано : чт, сеп 4th, 2014

В НКЖИ отвориха оферти за изготвяне на ПУП и технически проекти за възел София, възел Бургас и София-Радомир

Share This
Tags

Днес, 04.09.2014 г., в сградата на ДП НКЖИ бяха отворени подадените оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътни участъци“по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътни участъци: „гара София – гара Волуяк“, за проект „Развитие на железопътен възел София“; и „гара София – гара Петърч“, за проект „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман – част от Трансевропейската транспортна мрежа“.

Обособена позиция 2: Изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътен участък: „София – Перник – Радомир“, за проект „Модернизация на железопътна линия София – Перник – Радомир – част от Трансевропейската транспортна мрежа“.

Обособена позиция 3: Изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътни участъци: „гара Подуяне – гара Биримирци“, „гара Биримирци – гара Подуяне разпределителна“, „гара София – гара Елин Пелин“ и „гара Казичене – гара Равно поле – гара Столник“, за проект „Развитие на железопътен възел София“.

Фирмите, подали документи за участие, по ред на подаване на офертите са:

1. Обединение „Т и Т МОСТИ“, за Позиция 2

2. Консорциум „RAILWAY-SR“, за Позиция 2

3. Обединение „Д’  АПОЛОНИЯ – ДИ ВИ – ЕВРОСТРОЙ“, за Позиция 3

4. Обединение „ЦИРЛ и КО“,за Позиция 1

5. Обединение „ПРОКОМ БГИ 14“, за Позиция 1

6. Сдружение „ИТ 2“, за Позиция 1

7. Консорциум „НЕТ – ИТАЛФЕР – ИКЮИ“, за Позиция 2

8. Консорциум„EPG – ARDANUY“, за Позиция 2

9. Консорциум „С.П.Р.  ПРОЕКТ 2014“, за Позиция 2

10. Обединение „АКСИОНА ИНХЕНИЕРИЯ – РУТЕКС“, за Позиция 2

11. Обединение „СИСТРА И ПАРТНЬОРИ“, за Позиция 1

12. Обединение „ДОПРАВОПРОЙЕКТ – МИСТ“, за Позиция 2

13. „ЛУИС БЕРГЕР – ВИО – ТОП – ЕС ПИ СИ – ИНФРАПРОДЖЕКТ“, за Позиция 2

14. Консорциум „ТЕЕ – СУДОП“, за Позиция 3

15. Консорциум „ДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ“, за Позиция 2

16 Консорциум „РОЛПЛЮС-ПСЦ“, за Позиция 1

17. „ЕВРОТРАНСПРОЕКТ“  ООД, за Позиция 3

18. „ЕВРОПРОЕКТ“  ДЗЗД, за Позиция 2

19. Обединение „АСИСТЕМ – ГАМА“, за Позиция 1

Проектът се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа“ се изпълнява по ОП Транспорт, и включва подготовка на следните проекти:

  • „Модернизация на жп линията София – Драгоман”;
  • „Модернизация на жп линията София – Перник – Радомир”;
  • „Развитие „Развитие на жп възел Бургас”.
  • „Развитие на жп възел София”.

Изпълнението на тези проекти ще подобри обслужването на населението, вътрешния и международния товарен трафик. Проектите ще осигурят оперативна съвместимост на инфраструктурата, оборудването, системите за управление, експлоатация и безопасност, както и свързаност с европейските жп мрежи чрез прилагането на унифицирани стандарти.

Основни цели, които следва да се постигнат с реализирането на настоящата обществена поръчка са постигане на проектна готовност за строителство на предвидените железопътни участъци, част от проектите, включени в обхвата на „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа”, като се извършат всички необходими проучвания на елементите от съществуващата железопътна инфраструктура, изготвят се технически проекти, кадастрални карти и регистри и технически спецификации и приложения за реализация.

Напишете коментар

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

В НКЖИ отвориха оферти за изготвяне на ПУП и технически проекти за възел София, възел Бургас и София-Радомир