Публикувано : вт, сеп 2nd, 2014

Отвориха оферти във връзка с изготвяне на ПУП и технически проекти за модернизацията на трасето София-Септември

Share This
Tags

НКЖИ отвори офертитеза изготвяне на ПУП и технически проекти за жп участъци София – Елин Пелин, Елин Пелин – Ихтиман и Ихтиман – Септември по проект „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив”, съобщиха от НКЖИ.

Днес, 02.09.2014 г., в сградата на ДП НКЖИ бяха отворени подадените оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин -Септември”, по обособени позиции”:

Обособена позиция 1 „Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин – Септември” за участък София – Елин Пелин

Обособена позиция 2: „Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин — Септември” за участък Елин Пелин – Ихтиман

Обособена позиция 3: „Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин – Септември” за участък Ихтиман – Септември

Фирмите, подали документи за участие, по ред на подаване на офертите са:
1.    ДЗЗД „ИНЖЕРЕМ“, за Позиция 2 
2.    Консорциум ЕРG – ARDANUY, за Позиция 2
3.    Консорциум „ТЕЕ-СУДОП“, за Позиция 1
4.    Обединение „Добравопройект – Мист“, за Позиция 1
5.    Обединение „Евродизайн“ IV, за Позиция 2
6.    Консорциум „Екип Дизайн“ България,  за Позиция 1
7.    Техника и проекти АД (ТИПСА) (ТECNICA Y PROYECTOS SA (TYPSA)),  за Позиция 2
8.    Обединение „ИНЕС-ГИС-София – Пловдив“ ДЗЗД, за Позиция 1
9.    Обединение „Сенер-Луис Бергер“ ДЗЗД, за Позиция 3
10.   Хинпроса Инхениерия (GINPROSA INGENIERTA S.L), за Позиция 2
11.    ДЗЗД „Елих“, за Позиция 2
12.    Обединение „АСИСТЕМ – ГАМА“, за Позиция 1
13.    Обединение ЕЖИС – Евротранспроект, за Позиция 3
14.    Консорциум „Мости“, за Позиция 1
15.    ДЗЗД „Лертеко – Технирейл“, за Позиция 1

Проектът се осъществява със съфинансиране от Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Инвестиционният проект „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив” предвижда изграждане на железопътна линия, която да стимулира икономическото развитие на регионално и национално ниво. Проектът ще удовлетвори европейските изисквания за оперативна съвместимост на инфраструктурата, оборудването, системите за управление, експлоатация и безопасност, както и увеличаване на капацитета на железопътната линия и скоростта на движение на влаковете.
Основни цели при реализирането на настоящата обществена поръчка са изготвяне на ПУП и технически проекти за модернизация на железопътната линия София – Пловдив за  жп участъци София – Елин Пелин, Елин Пелин – Ихтиман и Ихтиман – Септември.
Основните дейности, включени в обхвата на всяка от обособените позиции, са както следва:
•    Пълно геодезическо заснемане, геоложки, хидрогеоложки и хидротехнически проучвания;
•    Изготвяне на технически проект, включващ: долно строене, горно строене, контактна мрежа, съоръжения, гарови здания и сгради, пресичания на железопътната линия с други инфраструктури, изготвяне на Технически паспорти на съществуващите сгради, изготвяне на проектни предложения за модернизация на съществуващите съоръжения по трасето;
•    Определяне на местата на шумозаглушителните огради (включително замервания и изчисления), временните пътища, депа за отпадъци и места за складиране на земни маси, съобразени с екологичните изисквания;
•    Изготвяне на ПУП и парцеларни планове;
•    Определяне на площите за отчуждаване и промяна на статута на земята;
•    Подготовка и съгласуване с външни институции на документацията за отчуждителните процедури и промяна статута на земята;
•    Изготвяне на технически спецификации за реализация на строителството.

Времетраенето на изпълнението на всеки един от договорите по обособените позиции е 12 месеца. В този срок се включват необходимите периоди за изпълнение на всички дейности по договора, както и периодите за одобрения/ становища/ съгласуване.

Напишете коментар

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Отвориха оферти във връзка с изготвяне на ПУП и технически проекти за модернизацията на трасето София-Септември