Публикувано : пт, авг 29th, 2014

Отвориха оферти във връзка с подготовката на модернизацията на трасето София-Септември

Share This
Tags

НКЖИ отвори офертите за изготвяне на ПУП и технически проекти за тягови подстанции, секционни постове и електропроводи за захранване на контактна мрежа за жп участък София – Септември по проект „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив”, съобщават от пресцентъра на националната компания.

Днес, 29.08.2014 г., в сградата на ДП НКЖИ бяха отворени подадените оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на ПУП и Технически проекти за тягови подстанции, секционни постове и електропроводи за захранване на контактна мрежа за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин – Септември”.

Фирмите, подали документи за участие, по ред на подаване на офертите са:
1.    „ЕВРОПРОЕКТ“ ДЗЗД, гр. София
2.    Обединение „ДОПРАВОПРОЙЕКТ-МИСТ“, гр. София
3.    Консорциум „ТЯГОВИ ПОДСТАНЦИИ 2014“, гр. София

Снимка: НКЖИ

Снимка: НКЖИ

Проектът се осъществява със съфинансиране от Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.


Инвестиционният проект „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив” предвижда изграждане на железопътна линия, която да стимулира икономическото развитие на регионално и национално ниво. Проектът ще удовлетвори европейските изисквания за оперативна съвместимост на инфраструктурата, оборудването, системите за управление, експлоатация и безопасност, както и увеличаване на капацитета на железопътната линия и скоростта на движение на влаковете.
Основни цели при реализирането на настоящата обществена поръчка са изготвяне на ПУП и технически проекти за тягови подстанции, секционни постове и електропроводи за захранване на контактна мрежа за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин – Септември.
Основните дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка са:
•    Геодезическо заснемане;
•    Инженерно-геоложко проучване и геотехнически доклад;
•    Изготвяне на технически проекти на нови и/или реконструкция на съществуващи тягови подстанции, секционни постове, електропроводи за захранване на контактната мрежа и тягови изчисления;
•    Пожарна безопасност;
•    Пътна част;
•    План за безопасност и здраве;
•     Изготвяне на ПУП и парцеларни планове и определяне на площите за отчуждаване и промяна на статута на земята;
•    Подготовка и съгласуване на документи за отчуждаване и промяна на статута на земята;
•    Изготвяне на технически спецификации за реализация на строителството.

Времетраенето на изпълнението на договора е 12 месеца. В този срок се включват необходимите периоди за изпълнение на всички дейности по договора, както и периодите за одобрения/ становища/ съгласуване.

Напишете коментар

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Отвориха оферти във връзка с подготовката на модернизацията на трасето София-Септември