Публикувано : пн, авг 25th, 2014

В НКЖИ отвориха оферти за изготвяне на ПУП и технически проект за отсечката Петърч – Драгоман

Share This
Tags
LogoNRIC-2В ДП НКЖИ отвориха офертите за „Избор на изпълнител за изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътен участък „гара Петърч – гара Драгоман“ за „Модернизация на жп линията София – Драгоман – част от Трансевропейската транспортна мрежа” „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа”

Днес, 25.08.2014 г., в сградата на ДП НКЖИ бяха отворени подадените оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътен участък „гара Петърч – гара Драгоман“ за „Модернизация на жп линията София – Драгоман – част от Трансевропейската транспортна мрежа“

Фирмите, подали документи за участие, по ред на подаване на офертите са:
1.    Обединение „ПРОДЕКС-БГ“, гр. София
2.    Консорциум „RAILWAY-PD“, гр. София
3.    Обединение „ЦИРЛ И КО“, гр. София
4.    Консорциум „П.Д. ПРОЕКТ 2014“, гр. Горна Оряховица
5.    Обединение „ФЕРОКОНСУЛТ 2014“, гр. София
6.    Обединение „ДОПРАВОПРОЙЕКТ-МИСТ”, гр. София
7.    Обединение „Т и Т МОСТИ”,
8.    Консорциум „ НЕТ-ИКюИ-Инфра”, гр. София
9.    Консорциум „Дизайн България“,  гр. Пловдив
10.    Обединение „АСИСТЕМ-ГАМА”, гр. Париж, Франция

Проектът се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа“ се изпълнява по ОП Транспорт, и включва подготовка на следните проекти:
•    „Модернизация на жп линията София – Драгоман”;
•    „Модернизация на жп линията София – Перник – Радомир”;
•    „Развитие „Развитие на жп възел Бургас”.
•    „Развитие на жп възел София”.
Изпълнението на тези проекти ще подобри обслужването на населението, вътрешния и международния товарен трафик. Проектите ще осигурят оперативна съвместимост на инфраструктурата, оборудването, системите за управление, експлоатация и безопасност, както и свързаност с европейските жп мрежи чрез прилагането на унифицирани стандарти.

Основни цели, които следва да се постигнат с реализирането на настоящата обществена поръчка са постигане на проектна готовност за строителство на железопътен участък Петърч – Драгоман, част от проект „Модернизация на жп линията София – Драгоман” като се извършат всички необходими проучвания на елементите от съществуващата железопътна инфраструктура, които се запазват в обхвата на проекта, изготвят се технически проекти, кадастрални карти и регистри и технически спецификации и приложения за реализация.

Напишете коментар

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

В НКЖИ отвориха оферти за изготвяне на ПУП и технически проект за отсечката Петърч – Драгоман