Публикувано : чт, авг 21st, 2014

Статистика за железопътния транспорт през 2013 г.

Share This
Tags

По данни на Националния статистически институт през 2013 г. от товарния железопътен транспорт са превозени 13 538,9 хил.т. товари (в т.ч. вътрешни превози 8953,4 хил.т. и международни превози – 3516,4 хил.т). Спрямо 2012 г. е регистрирано повишение с 1069.1 хил.т., което е увеличение с 8,6 % на превозените товари спрямо предишната година. За периода от 2000-та г. до 2013 г. – понижението е с 7550,1 хил.т., което представлява намаляване с 35.8 % на товарите използвали железопътен транспорт за последните 12 години.

Tovari-2001-2013

Tovari-1990-2013

През 2013 г. с пътническия железопътен транспорт са превозени 26 071,5 хил. пътници (в т.ч. вътрешни превози 25727,3 хил. пътници и международни превози – 344,2 хил.пътници). Спрямо 2012 г. е регистрирано понижение с 451,7 хил. пътници, което е намаление с 1.70 % на превозените пътници спрямо предишната година. За периода от 2000-та г. до 2013 г. – понижението е с 23 957,5 хил. пътници., което представлява намаление с 47,69 % на превозените пътници от железопътния транспорт за последните 12 години.

Pytnici-2001-2013

Pytnici-1990-2013

Напишете коментар

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Статистика за железопътния транспорт през 2013 г.