Публикувано : вт, ное 5th, 2013

Статистика за пътническия железопътен транспорт през 2012 г.

Share This
Tags

По данни на Националния статистически институт през 2012 г. от пътническия железопътен транспорт са превозени 26 523.2 хил. пътници (в т.ч. вътрешни превози на 26173,8 хил.пътници и международни превози на 349,4 хил.пътници. Спрямо 2011 г. е регистрирано понижение с 2785.2 хил. пътници, което е намаление с 10,5% на пътниците спрямо предишната година. За 10-годишния период от 2002 до 2012 г. – понижението е с 7195.2 хил. пътници, което представлява намаление с 27.1% на броя на пътниците използвали железопътен транспорт за последните 10 години.

През 2012 г. от пътническия железопътен транспорт е извършена работа за 1876,0 млн пкм (в т.ч. вътрешни превози – 1847,8 млн пкм и международни превози – 28,2 млн пкм. Спрямо 2011 г. е регистрирано понижение с 191,5 млн пкм, което е намаление с 10,2% на извършената работа спрямо предишната година. За 10-годишния период от 2002 до 2012 г. – понижението е с 721,5 млн пкм, което представлява намаление с 38,5% на извършената работа от пътническия железопътен транспорт за последните 10 години.

Превозени пътници и извършена работа от пътническия железопътен транспорт през периода 2001-2012 г.

През 2012 г. са превозени 75875,8 хил. пътници по-малко спрямо 1990 г., което представлява намаление от 74,1 % за 22-годишния период на наблюдение. Извършената работа от пътническия железопътен транспорт през 2012 г. е с 5917 млн пкм по-малко спрямо 1990 г., което е намаление със 75,9% спрямо 1990 г.

Превозени пътници и извършена работа от пътническия железопътен транспорт през периода 1990-2012 г.

Pytnici1990-2012

Статистика за пътническия железопътен транспорт през 2012 г.